• POZOR ZMENA

      Na známosť sa všetkým dáva,že Noc s Andersenom sa posúva! 24.6. sa v škole stretneme a čarovnú noc si spolu vychutnáme! Všetko platí ako predtým,len si zapíš nový termín! Nezabudni, 24. júna v piatok,oslávime spolu tento sviatok!

      24.6.2022 o 18:00 Noc s Andersenom ZŠKuchyňa

     • Prijatie žiakov

      Prijatie/ neprijatie dieťaťa do ZŠ s MŠ

      Oznamujeme rodičom detí, ktoré prihlásili svoje dieťa do Materskej školy, že rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budú vydané v termíne do 30.6.2022. Do Materskej školy sa prihlásilo oveľa viac detí, ako je momentálna kapacita.

      Spolu s vedením obce hľadáme alternatívu. Nad škôlkou sa budovať nedá/ nemáme list vlastníctva- s jedným majiteľom sa nevieme dohodnúť/, a preto sme našli náhradný priestor, čakáme na vyjadrenia RÚVZ.

     • Testovanie 5

      Testovanie 5-2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

      Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
      Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme.

     • 1.apríl

      Deň s Andersenom

      Dnes sme mali netradičný deň. Oslávili sme 1. apríla a predpripravili sme si Noc s Andersenom. Každá trieda prišla bláznivo oblečená, pribudla mi nová zástupkyňa a zasadili sme ďalší stromček Morušu Andersenovú. Bolo veselo a bláznivo. Takéto dni ku škole patria

     • TESTOVANIE 9

      Testovanie 9 2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda). Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

      Testy administrujú pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet a tiež učitelia, ktorí nie sú triedni učitelia testovaných žiakov.

      Testovanými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 7. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje