Navigácia

Partners


Počet návštev: 616645

NAŠI DEVIATACI - DRŽÍME VÁM PALCE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ Kuchyňa Vám oznamuje, že podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. v znení zmien a doplnkovudeľuje žiakom Základnej školy Kuchyňa č. 551/ okrem žiakov 5. ročníkariaditeľské voľno dňa 22.11.2017 z dôvodu celoslovenského Testovania 5V nevyhnutnom prípade zabezpečíme dozor deťom zamestnaných rodičov v čase od 8:00 – 16,45 hod. Treba sa nahlásiť do 20.11.2017

 • Touto cestou ĎAKUJEME rodine Martina Ambru, jeho firme za pomoc pri zabezpečení nového ihriska, za úpravu podkladovej plochy. Ešte raz ĎAKUJEME!

 • 17. 7. 2017

  Do galérie 17.6.2017 Indiánsky poklad pri Kuchynskom jazere - rozprávkový les boli pridané fotografie.

  ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM! Tím ľudí, ktorí dokážu spolu všetko. Ku koncu roka vypisujem vysvedčenia. Tento tím si ho zaslúži so známkou 1*. Ďakujem, že Vás mám. Ďakujem, že idete s vervou do všetkého, čo si zmyslím. Ďakujem aj ľuďom, ktorí nie sú na fotkách, ale maximálne pomáhali. Ďakujem Obecnému úradu a Rodičovskému združeniu za finančnú pomoc. Ďakujem Camping parku a jeho ochotným a milým zamestnancom. Extra by som chcela poďakovať Ivetke Chovancovej a Henike Mišunovej za celú myšlienku, scenár, tvorivosť a za neskutočné množstvo hodín, ktoré venovali príprave tohto podujatia. HOWK!

 • 17. 7. 2017

  Do galérie 13.6.2017 Kurz prvej pomoci boli pridané fotografie.

  Druháci sa naučili veľa užitočného o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych života ohrozujújich situáciách. Ďakujeme pani Adele Padykulovej, ktorá trpezlivo urobila prednášku prvej pomoci pre naše deti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kuchyňa
  č. 551,
  PSČ 900 52
 • 034 7785 118,0910984017 RŠ
  mobil zborovňa 0914149051
  fax:0347749262

Fotogaléria